Bewoners meekrijgen in de energietransitie: PTI en GroeneWarmte optimaliseren de klantbeleving

Woningen door heel Nederland moeten geïsoleerd worden en van het aardgas af. Een mooi en noodzakelijk doel, maar een ingewikkeld proces. Want 70% van de gebouwde omgeving in Nederland heeft warmte als grootste energieverbruiker. GroeneWarmte speelt een grote rol in deze transitie en zocht een oplossing voor het efficiënt schouwen van woningen. De PTI Planning Suite bleek dé oplossing te zijn voor dit proces.

De uitdaging

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Gemeenten hebben de regie in zowel het wijkgericht en planmatig verduurzamen als aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Daarvoor hebben zij eind 2021 een Transitievisie Warmte vastgesteld. Dit omvat een enorme transitie waarin uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen in Nederland (woonhuizen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen) geen aardgas meer gebruiken, geïsoleerd worden en worden voorzien van een duurzaam alternatief. GroeneWarmte wil een voorname rol spelen in deze transitie door als gedelegeerd ontwikkelaar partijen hierin te begeleiden en ondersteunen.

 

Bij de ontwikkeling van deze lokale initiatieven is het van groot belang om bewoners mee te krijgen in de energietransitie. GroeneWarmte zocht daarom een oplossing voor het efficiënt schouwen van woningen, in combinatie met aansluitende communicatie met bewoners. Om dit te kunnen realiseren, zijn GroeneWarmte en PTI een samenwerking aangegaan. Het doel van deze samenwerking is om de processen rondom de klant en klantbeleving te optimaliseren. Hoe we ervoor zorgen dat bewoners op de hoogte zijn, reageren en meekomen in deze energietransitie? Daar hebben GroeneWarmte en PTI de ultieme oplossing voor bedacht.

 

 

De aanpak

Informeren en communiceren met bewoners

Allereerst wordt in de PTI Planning Suite een database ingeladen met alle adressen van de betreffende woonwijk. Deze geeft medewerkers van GroeneWarmte de mogelijkheid om de data aan te vullen met bijvoorbeeld e-mailadressen en telefoonnummers.

 

Vanuit onze software worden de bewoners vervolgens op verschillende manieren geïnformeerd over wat GroeneWarmte precies doet en de mogelijkheden die ze hen bieden. Dit is een volledig geautomatiseerd proces! In deze stappen wordt bijvoorbeeld toegelicht waarom het van belang is om van aardgas af te stappen of wat een duurzaam warmtenet op den duur oplevert. Daarnaast geven ze uitleg over hoe GroeneWarmte optrekt met de gemeente en de lokale energiecoöperatie. Oftewel, alles wat de bewoners willen weten, wordt via de PTI Planning Suite met ze gedeeld.

 

Schouwen van woningen

Bewoners die naar aanleiding van de gedeelde informatie geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van een duurzaam warmtenet kunnen dit doorgeven. Met hen wordt een afspraak ingepland, waarbij PTI zorgt voor de optimale planning. Zij worden uiteindelijk bezocht door een Energiecoach om de situatie in hun woning te schouwen. Met name het energieverbruik speelt hierin een grote rol. De Energiecoach maakt gebruik van de Mobile app om zijn bevindingen vast te leggen.

 

Na het bezoek van de Energiecoach wordt er nog een tweede afspraak ingepland. Ook deze plant de PTI Planning Suite automatisch in. De Energiecoach van de eerste afspraak komt dan opnieuw langs en bespreekt met de bewoners de uitkomst van de schouw.

 

De schouwresultaten worden geautomatiseerd aangeboden aan aangesloten aannemers voor het offerte traject. De offertes worden besproken met de bewoner, die daarmee een beeld heeft van de benodigde investering om zijn/haar woning aardgasvrij te maken. De bewoner heeft zijn/haar eigen portaal, die ook wordt aangeboden door PTI. Zo hebben zowel GroeneWarmte als haar klanten continu inzicht in de huidige status en de voortgang van het proces.

 

Totaal overzicht van de opdrachten

Als laatste hebben de gebruikers van GroeneWarmte in de PTI Planning Suite toegang tot de Workflow Manager. In deze module vindt men alle informatie over de te bezoeken en bezochte adressen en wordt alle documentatie opgeslagen. Deze documentatie is direct gekoppeld aan een adres. De medewerker kan vervolgens bepalen welke documenten gedeeld mogen worden met de bewoner zelf.

 

 

De impact

Wij zijn ervan overtuigd dat een slim en geoptimaliseerd proces waarde creëert voor organisatie én eindklant. Door samen met GroeneWarmte de klantreis steeds verder vorm te geven en te optimaliseren, streven we naar een gestandaardiseerd proces waarin de klant centraal staat. Op deze manier werken we samen met GroeneWarmte aan een versnelde verduurzaming van Nederland!

Ben jij ook op zoek naar een oplossing voor jouw werkzaamheden?

Vraag vrijblijvend een demo aan. Binnen één uur nemen we je mee in alle ins en outs van de PTI Planning Suite.

Demo aanvragen