ISO certificeringen

PTI beschikt over twee ISO-certificaten; ISO 9001 kwaliteitsmanagement en ISO 27001 data-en informatiebeveiliging. PTI hecht veel waarde aan deze certificering en is dan ook al sinds 2004 gecertificeerd.

 

PTI levert SaaS-oplossingen die moeten voldoen aan de beste beveiliging voor klantdata. Dit gebeurt op basis van specifieke kwaliteitseisen waardoor de bedrijfszekerheid van oplossingen wordt gegarandeerd.

ISO 27001

Huidige versie: NEN-ISO/IEC 27001:2017

 

PTI is gecertificeerd volgens de ISO 27001 norm die elk jaar door een externe partij wordt geaudit. Deze ISO certificering houdt in dat wij voldoen aan alle eisen omtrent data-en informatiebeveiligingsaspecten. Dit betekent dat jouw informatie bij ons in vertrouwde handen is en wordt beschermd tegen ongewenste aanvallen van buitenaf.

 

De ISO 27001 norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management Systeem (ISMS). Hierin worden adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen gedocumenteerd die de informatie beschermen. Tevens voldoen wij aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

ISO 9001

Huidige versie: NEN-ISO/IEC 9001:2015

 

PTI heeft de ISO 9001 certificering sinds 2004. Dit houdt in dat alle medewerkers volgens strakke werkprocessen te werk gaan. Deze processen worden zorgvuldig beheerd en regelmatig getoetst.