Wat houdt de image analyzer in?

Met de image analyzer kan een meteropnemer of eindgebruiker een foto maken van de meterstand en deze opslaan/verzenden naar de leverancier. Deze automatiseringsslag verkleint de kans op foutief doorgeven van meterstanden en een verkeerd bedrag op de factuur.