Wat is VRS? (Voice Response Systeem)

Een VRS is het centrale gedeelte van een belcentrale. Het is de stem die bellers verwelkomt en de opties van het keuzemenu mededeelt: toets 1 voor Engels, toets 2 voor Nederlands etc. Het Voice Response Systeem kan uw medewerkers – wanneer u deze zorgvuldig inricht – veel werk uit handen nemen. Vragen die vaak worden gesteld en een eenduidig antwoord hebben, kunnen door middel van VRS worden geëlimineerd zodat medewerkers meer tijd overhouden voor andere werkzaamheden en telefoongesprekken. Met een Voice Response Systeem wordt de klanttevredenheid vergroot. Daarnaast worden er kosten bespaard en wordt er op een efficiënter manier gewerkt.