Wat is ‘First Time Fix’?

Het analyseren van de prestaties van ondernemingen is belangrijk om knelpunten te signaleren en verbeteringen te realiseren. First Time Fix is een rapport dat toont in hoeveel gevallen een klantvraag in één keer wordt opgelost. In het kader van de klanttevredenheid is het First Time Fix percentage een belangrijk gegeven.