Wat is energietransitie?

Energietransitie is de omschakeling waarbij we fossiele brandstoffen inwisselen voor duurzame energie. De schadelijke brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkool worden omgeruild voor verantwoorde energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte.

 

De afspraken m.b.t. de energietransitie zijn vastgelegd in het klimaatakkoord. Het doel van het klimaatakkoord is helder; voor 2030 dient de uitstoot van broeikasgassen met maar liefst 49% te zijn gedaald. In 2050 dient de uitstoot met 95 – 100% te zijn verlaagd. Het behalen van dit doel heeft een positieve uitwerking op de aarde, onze gezondheid, veiligheid en natuur.