Wat is een workflow builder?

Met een workflow builder kunt u een workflow inrichten die aan uw wensen voldoet. De handelingen die de workflow na deze eerste actie verricht, kunt u door middel van de workflow builder bepalen. Geeft u de voorkeur aan een of meerdere telefonische contactmomenten of kiest u ervoor om uw klanten per e-mail of SMS te benaderen? Ook is het mogelijk om voor een informele of formele manier van communiceren te kiezen.