Slimme warmtemeter nu aan de beurt
In navolging van de grootschalige uitrol van de Slimme Meter voor elektriciteit en gas moeten energieleveranciers wettelijk uiterlijk in 2027 de huidige warmtemeters verslimmen. Deze langdurige transitie vraagt om een georganiseerde uitrol.
Projecten zoals deze – waarbij veel uitdagingen en beperkingen om de hoek komen kijken – kunnen anders uitlopen op een fiasco. Door onze jarenlange ervaring in de energiewereld en alle transities die daarbij zijn komen kijken is onze software bij uitstek geschikt voor de uitrol van de Slimme Warmtemeter.
Tarieven 2022
PTI hanteert voor contractuele aanpassing van haar tarieven de CBS CPI indexering. Voor 2022 bedraagt deze indexering +2,4 %. Deze verhoging wordt doorberekend op bestaande en nieuwe (onderhouds-)overeenkomsten en geldt o.a. voor vaste kosten, losse offertes en uurtarieven. Daarnaast worden prijsstijgingen voor afgenomen diensten bij leveranciers één op één doorbelast. Het betreft o.a. een verhoging van de portokosten met 5%. De nieuwe tariefstelling wordt vanaf 1 januari 2022 toegepast en vermeld op de facturen.
Spieren voor Spieren golfdag 2021!
Op donderdag 14 oktober werd er voor de vierde keer een schitterende PTI Golfdag georganiseerd op De Hooge Rotterdamsche. Een geweldig sportevenement, geïnitieerd door ons, als jarenlange trouwe partner van Spieren voor Spieren, waar meer dan €32.000 is opgehaald! De dag, de (baan) horeca, borrel en het diner, alles was goed en verzorgd. De sfeer was ontspannen, de veiling uniek.