Rest API

Hoe werkt het aanleveren van data?

Om werkopdrachten via de planningstool uit te laten voeren is klantdata nodig. Het aanleveren van deze data vindt plaats via de REST API van PTI. Hoe gaat dat in zijn werk?

Vanuit uw bronsysteem dient de benodigde informatie aangeleverd te worden. Dit noemen wij workorders. Deze informatie dient gestructureerd aangeleverd te worden via de PTI REST API. Hiervoor worden JSON-datastructuren gebruikt. U kunt vervolgens de werkopdrachten uitvoeren via de tooling van PTI.
Zodra er activiteiten ondernomen worden voor een werkopdracht kunt u hier direct notificaties van ontvangen in uw bronsysteem middels een REST API. Op basis van de informatie die u ontvang kunt u dan zelf bepalen of u de volledige nieuwe staat van de werkopdracht wilt ophalen.

Rest API is nuttig voor data overdracht

Beveiliging

Alle communicatie met PTI gebeurt over een beveiligde verbinding. Waarbij er alleen werkopdrachten geaccepteerd worden die aangeleverd worden met een juist klantlogin, gebruikersnaam, wachtwoord en of een Client Certificaat of een bekend IP adres.

Informatie aanvragen

Of neem contact op met onze expert