Nieuws

PTI in de race voor Bouwplaats-ID

03-12-2018 | Iedereen die op een bouwplaats werkt, zal in de toekomst in het bezit moeten zijn van een identiteitsbewijs, een zogeheten ‘Bouwplaats-ID’. PTI is samen met partner IQ Pass in gesprek met de Stichting Bouwplaats voor de uitrol en implementatie van de Bouwplaats-ID. De cao-partijen voor de Bouw & Infra hebben het initiatief genomen het Bouwplaats-ID-systeem in te voeren.

Een veiligere bouwplaats
Naar verwachting valt medio 2019 de beslissing over dit project en welke partijen dit systeem, voor iedereen die bouwplaatsen betreden en/of er werkzaam zijn, gaan implementeren. De Bouwplaats-ID helpt bij de naleving van de cao, zorgt voor minder administratieve lasten, voor meer transparantie en levert een bijdrage aan een veiligere bouwplaats.

Slimme software oplossing
De IQ Pass software oplossing stelt de identiteit van een persoon vast en controleert op toegangscontrole. Ons product is GDPR/AVG proof en de autenticatie is onderscheidend. Identificatie vindt plaats binnen wet- en regelgeving. Er wordt vastgesteld of de persoon over de juiste certificaten beschikt om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hierdoor wordt voldaan aan de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA).

Contact

Adres
Korenmolenlaan 1C
3447 GG Woerden

Bel ons gerust!
0348 - 466888

Vragen?
support@pti.nl